Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,258 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi được trả lời nhiều nhất

+3 phiếu
14 câu trả lời 1,195 lượt xem
0 phiếu
13 câu trả lời 42,217 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 4, 2011 trong Ở đâu ...? bởi Khách
+1 phiếu
11 câu trả lời 2,061 lượt xem
đã hỏi 26 Tháng 10, 2015 trong Ở đâu ...? bởi phihongdo1010 (130 điểm)
0 phiếu
9 câu trả lời 24,017 lượt xem
0 phiếu
8 câu trả lời 11,074 lượt xem
đã hỏi 28 Tháng 5, 2014 bởi Châu
+1 phiếu
6 câu trả lời 13,408 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 12, 2014 trong Ở đâu ...? bởi Khách
0 phiếu
6 câu trả lời 660 lượt xem
0 phiếu
5 câu trả lời 1,130 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 9, 2015 trong Ở đâu ...? bởi Khách
0 phiếu
5 câu trả lời 630 lượt xem
đã hỏi 29 Tháng 6, 2013 bởi duahau2011 (670 điểm)
0 phiếu
5 câu trả lời 366 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 6, 2011 bởi tenkana (9,690 điểm)
+2 phiếu
5 câu trả lời 2,936 lượt xem
0 phiếu
5 câu trả lời 17,689 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 3, 2011 trong Ở đâu ...? bởi Khách
0 phiếu
4 câu trả lời 265 lượt xem
đã hỏi 28 Tháng 4, 2013 bởi Khách
0 phiếu
4 câu trả lời 4,165 lượt xem
0 phiếu
4 câu trả lời 575 lượt xem
0 phiếu
4 câu trả lời 198 lượt xem
đã hỏi 30 Tháng 11, 2011 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi Khách
+2 phiếu
4 câu trả lời 1,082 lượt xem
đã hỏi 15 Tháng 11, 2011 trong Xin-Cho tài liệu học tập bởi Khách
...