Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,616 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi được trả lời nhiều nhất

+3 phiếu
14 câu trả lời 1,272 lượt xem
0 phiếu
13 câu trả lời 43,076 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 4, 2011 trong Ở đâu ...? bởi Khách
0 phiếu
12 câu trả lời 25,521 lượt xem
+1 phiếu
11 câu trả lời 2,508 lượt xem
đã hỏi 26 Tháng 10, 2015 trong Ở đâu ...? bởi phihongdo1010 (130 điểm)
0 phiếu
8 câu trả lời 12,614 lượt xem
đã hỏi 28 Tháng 5, 2014 bởi Châu
+1 phiếu
6 câu trả lời 15,166 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 12, 2014 trong Ở đâu ...? bởi Khách
0 phiếu
6 câu trả lời 673 lượt xem
0 phiếu
5 câu trả lời 238 lượt xem
0 phiếu
5 câu trả lời 1,324 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 9, 2015 trong Ở đâu ...? bởi Khách
0 phiếu
5 câu trả lời 668 lượt xem
đã hỏi 29 Tháng 6, 2013 bởi duahau2011 (670 điểm)
0 phiếu
5 câu trả lời 370 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 6, 2011 bởi tenkana (9,690 điểm)
+2 phiếu
5 câu trả lời 3,709 lượt xem
0 phiếu
5 câu trả lời 18,046 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 3, 2011 trong Ở đâu ...? bởi Khách
0 phiếu
4 câu trả lời 204 lượt xem
0 phiếu
4 câu trả lời 274 lượt xem
đã hỏi 28 Tháng 4, 2013 bởi Khách
0 phiếu
4 câu trả lời 4,415 lượt xem
0 phiếu
4 câu trả lời 589 lượt xem
...