Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,758 câu hỏi

3,901 câu trả lời

2,816 bình luận

3,271 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Làm thế nào để...? - Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 83 lượt xem
đã hỏi 28 Tháng 2 trong Làm thế nào để...? bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 87 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 6, 2017 trong Làm thế nào để...? bởi plat (160 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 67 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 93 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 55 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 181 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 180 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 988 lượt xem
đã hỏi 16 Tháng 10, 2014 trong Làm thế nào để...? bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 104 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 10, 2014 trong Làm thế nào để...? bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 529 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 6,920 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,207 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 136 lượt xem
đã hỏi 10 Tháng 7, 2013 trong Làm thế nào để...? bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 214 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 820 lượt xem
đã hỏi 23 Tháng 3, 2013 trong Làm thế nào để...? bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 4,719 lượt xem
+2 phiếu
1 câu trả lời 209 lượt xem
đã hỏi 6 Tháng 3, 2013 trong Làm thế nào để...? bởi Khách
...