Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,621 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Làm thế nào để...? - Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 20 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 39 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 433 lượt xem
đã hỏi 28 Tháng 2 trong Làm thế nào để...? bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 90 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 6, 2017 trong Làm thế nào để...? bởi plat (160 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 74 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 94 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 68 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 190 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 184 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 1,024 lượt xem
đã hỏi 16 Tháng 10, 2014 trong Làm thế nào để...? bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 111 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 10, 2014 trong Làm thế nào để...? bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 535 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 7,604 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,267 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 139 lượt xem
đã hỏi 10 Tháng 7, 2013 trong Làm thế nào để...? bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 223 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 836 lượt xem
đã hỏi 23 Tháng 3, 2013 trong Làm thế nào để...? bởi Khách
...