Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,892 câu trả lời

2,814 bình luận

3,256 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Làm thế nào để...? - Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 86 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 6, 2017 trong Làm thế nào để...? bởi plat (160 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 61 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 89 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 48 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 172 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 176 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 952 lượt xem
đã hỏi 16 Tháng 10, 2014 trong Làm thế nào để...? bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 99 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 10, 2014 trong Làm thế nào để...? bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 523 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 6,541 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,188 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 133 lượt xem
đã hỏi 10 Tháng 7, 2013 trong Làm thế nào để...? bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 205 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 812 lượt xem
đã hỏi 23 Tháng 3, 2013 trong Làm thế nào để...? bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 4,652 lượt xem
+2 phiếu
1 câu trả lời 202 lượt xem
đã hỏi 6 Tháng 3, 2013 trong Làm thế nào để...? bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 1,314 lượt xem
...