Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,758 câu hỏi

3,901 câu trả lời

2,816 bình luận

3,271 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

... là gì, là ai? - Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 72 lượt xem
đã hỏi 2 Tháng 12, 2015 trong ... là gì, là ai? bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 337 lượt xem
đã hỏi 6 Tháng 5, 2015 trong ... là gì, là ai? bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 173 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 164 lượt xem
đã hỏi 21 Tháng 6, 2013 trong ... là gì, là ai? bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 267 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 2, 2013 trong ... là gì, là ai? bởi Sakura Chan (36,430 điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 740 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 165 lượt xem
đã hỏi 12 Tháng 9, 2012 trong ... là gì, là ai? bởi shiawase99 (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 347 lượt xem
đã hỏi 10 Tháng 3, 2012 trong ... là gì, là ai? bởi Khách
+1 phiếu
1 câu trả lời 620 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 2,144 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 177 lượt xem
đã hỏi 24 Tháng 6, 2011 trong ... là gì, là ai? bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 909 lượt xem
đã hỏi 29 Tháng 5, 2011 trong ... là gì, là ai? bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 159 lượt xem
đã hỏi 18 Tháng 5, 2011 trong ... là gì, là ai? bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 358 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 226 lượt xem
đã hỏi 12 Tháng 5, 2011 trong ... là gì, là ai? bởi Khách
0 phiếu
3 câu trả lời 805 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 360 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 160 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 5, 2011 trong ... là gì, là ai? bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 134 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 5, 2011 trong ... là gì, là ai? bởi Khách
...