Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,817 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,625 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Văn hóa, lễ hội - Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 178 lượt xem
đã hỏi 12 Tháng 3, 2015 trong Văn hóa, lễ hội bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 151 lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 2, 2015 trong Văn hóa, lễ hội bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 270 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 232 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 489 lượt xem
đã hỏi 6 Tháng 1, 2013 trong Văn hóa, lễ hội bởi takeshi (5,950 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 194 lượt xem
đã hỏi 2 Tháng 12, 2011 trong Văn hóa, lễ hội bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 668 lượt xem
+1 phiếu
0 câu trả lời 682 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 450 lượt xem
đã hỏi 22 Tháng 5, 2011 trong Văn hóa, lễ hội bởi nhjp91 (1,110 điểm)
+1 phiếu
0 câu trả lời 384 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 162 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 5, 2011 trong Văn hóa, lễ hội bởi nhjp91 (1,110 điểm)
+2 phiếu
1 câu trả lời 229 lượt xem
+4 phiếu
1 câu trả lời 5,278 lượt xem
+1 phiếu
2 câu trả lời 151 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 162 lượt xem
đã hỏi 12 Tháng 5, 2011 trong Văn hóa, lễ hội bởi macjanh (11,500 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 175 lượt xem
đã hỏi 12 Tháng 5, 2011 trong Văn hóa, lễ hội bởi macjanh (11,500 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 367 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 490 lượt xem
...