Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,621 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Thủ tục giấy tờ - Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
2 câu trả lời 118 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,132 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 113 lượt xem
đã hỏi 6 Tháng 1, 2015 trong Thủ tục giấy tờ bởi thanh
0 phiếu
1 câu trả lời 115 lượt xem
đã hỏi 21 Tháng 11, 2014 trong Thủ tục giấy tờ bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 138 lượt xem
đã hỏi 25 Tháng 9, 2014 trong Thủ tục giấy tờ bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 138 lượt xem
đã hỏi 16 Tháng 4, 2014 trong Thủ tục giấy tờ bởi Wind Field (1,550 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 1,846 lượt xem
đã hỏi 25 Tháng 12, 2013 trong Thủ tục giấy tờ bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 226 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 379 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 250 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 166 lượt xem
đã hỏi 25 Tháng 6, 2012 trong Thủ tục giấy tờ bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 493 lượt xem
đã hỏi 29 Tháng 2, 2012 trong Thủ tục giấy tờ bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 396 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 348 lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 11, 2011 trong Thủ tục giấy tờ bởi marui tsuki (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 195 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi or các tag phổ biến.
...