Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,892 câu trả lời

2,814 bình luận

3,256 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Thủ tục giấy tờ - Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
2 câu trả lời 109 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 734 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 106 lượt xem
đã hỏi 6 Tháng 1, 2015 trong Thủ tục giấy tờ bởi thanh
0 phiếu
1 câu trả lời 105 lượt xem
đã hỏi 21 Tháng 11, 2014 trong Thủ tục giấy tờ bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 129 lượt xem
đã hỏi 25 Tháng 9, 2014 trong Thủ tục giấy tờ bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 128 lượt xem
đã hỏi 16 Tháng 4, 2014 trong Thủ tục giấy tờ bởi Wind Field (1,550 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 1,536 lượt xem
đã hỏi 25 Tháng 12, 2013 trong Thủ tục giấy tờ bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 156 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 292 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 240 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 157 lượt xem
đã hỏi 25 Tháng 6, 2012 trong Thủ tục giấy tờ bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 483 lượt xem
đã hỏi 29 Tháng 2, 2012 trong Thủ tục giấy tờ bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 383 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 338 lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 11, 2011 trong Thủ tục giấy tờ bởi marui tsuki (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 186 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi or các tag phổ biến.
...