Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,758 câu hỏi

3,901 câu trả lời

2,816 bình luận

3,271 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Thủ tục giấy tờ - Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
2 câu trả lời 114 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 866 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 110 lượt xem
đã hỏi 6 Tháng 1, 2015 trong Thủ tục giấy tờ bởi thanh
0 phiếu
1 câu trả lời 112 lượt xem
đã hỏi 21 Tháng 11, 2014 trong Thủ tục giấy tờ bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 134 lượt xem
đã hỏi 25 Tháng 9, 2014 trong Thủ tục giấy tờ bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 135 lượt xem
đã hỏi 16 Tháng 4, 2014 trong Thủ tục giấy tờ bởi Wind Field (1,550 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 1,651 lượt xem
đã hỏi 25 Tháng 12, 2013 trong Thủ tục giấy tờ bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 187 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 328 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 247 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 162 lượt xem
đã hỏi 25 Tháng 6, 2012 trong Thủ tục giấy tờ bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 490 lượt xem
đã hỏi 29 Tháng 2, 2012 trong Thủ tục giấy tờ bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 393 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 342 lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 11, 2011 trong Thủ tục giấy tờ bởi marui tsuki (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 192 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi or các tag phổ biến.
...