Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,772 câu hỏi

3,911 câu trả lời

2,819 bình luận

3,279 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Xin-Cho tài liệu học tập - Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 245 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 166 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 341 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 1,038 lượt xem
đã hỏi 2 Tháng 10, 2016 trong Xin-Cho tài liệu học tập bởi vnhatduy2010 (200 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 46 lượt xem
đã hỏi 16 Tháng 5, 2016 trong Xin-Cho tài liệu học tập bởi tamtey (180 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 251 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 130 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 107 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 313 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 610 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 316 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 604 lượt xem
đã hỏi 6 Tháng 10, 2013 trong Xin-Cho tài liệu học tập bởi thaobi.2401 (120 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 1,000 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 281 lượt xem
đã hỏi 17 Tháng 6, 2013 trong Xin-Cho tài liệu học tập bởi raketty (11,100 điểm)
...