Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,258 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Xin-Cho tài liệu học tập - Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 145 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 125 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 178 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 761 lượt xem
đã hỏi 2 Tháng 10, 2016 trong Xin-Cho tài liệu học tập bởi vnhatduy2010 (200 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 42 lượt xem
đã hỏi 16 Tháng 5, 2016 trong Xin-Cho tài liệu học tập bởi tamtey (180 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 207 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 124 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 101 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 302 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 573 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 310 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 589 lượt xem
đã hỏi 6 Tháng 10, 2013 trong Xin-Cho tài liệu học tập bởi thaobi.2401 (120 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 920 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 275 lượt xem
đã hỏi 17 Tháng 6, 2013 trong Xin-Cho tài liệu học tập bởi raketty (11,100 điểm)
...