Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,258 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Nhờ giảng bài tập, đề thi - Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 93 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 132 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 117 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 6, 2017 trong Nhờ giảng bài tập, đề thi bởi Du Chu (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 126 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 100 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 117 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 118 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 130 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 39 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 34 lượt xem
đã hỏi 11 Tháng 9, 2016 trong Nhờ giảng bài tập, đề thi bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 26 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 113 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 92 lượt xem
...