Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,758 câu hỏi

3,901 câu trả lời

2,816 bình luận

3,271 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Hỏi-Đáp từ vựng - Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 145 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 619 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 217 lượt xem
đã hỏi 13 Tháng 9, 2017 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 301 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 195 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 269 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 12, 2016 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 230 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 10, 2016 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 71 lượt xem
đã hỏi 18 Tháng 7, 2016 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi entrustman (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 62 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 93 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 326 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 60 lượt xem
đã hỏi 29 Tháng 5, 2016 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 362 lượt xem
đã hỏi 29 Tháng 5, 2016 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 79 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 92 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 60 lượt xem
đã hỏi 23 Tháng 3, 2016 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
...