Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,892 câu trả lời

2,814 bình luận

3,256 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Hỏi-Đáp từ vựng - Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 79 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 258 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 146 lượt xem
đã hỏi 13 Tháng 9, 2017 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 246 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 182 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 226 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 12, 2016 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 191 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 10, 2016 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 66 lượt xem
đã hỏi 18 Tháng 7, 2016 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi entrustman (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 57 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 86 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 296 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 57 lượt xem
đã hỏi 29 Tháng 5, 2016 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 336 lượt xem
đã hỏi 29 Tháng 5, 2016 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 76 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 87 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 59 lượt xem
đã hỏi 23 Tháng 3, 2016 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
...