Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,608 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Hỏi-Đáp ngữ pháp - Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 65 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 77 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 7, 2017 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi Trần Linh (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 115 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 216 lượt xem
+1 phiếu
0 câu trả lời 96 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 53 lượt xem
đã hỏi 4 Tháng 11, 2016 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi xgame2006 (170 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 44 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 107 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 45 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 9, 2016 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi ti
0 phiếu
1 câu trả lời 103 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 54 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 898 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 80 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 84 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 626 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 100 lượt xem
...