Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,739 câu hỏi

3,886 câu trả lời

2,803 bình luận

3,244 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Hỏi-Đáp ngữ pháp - Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 41 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 7 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi Trần Linh (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 93 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 155 lượt xem
+1 phiếu
0 câu trả lời 71 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 40 lượt xem
đã hỏi 4 Tháng 11, 2016 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi xgame2006 (170 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 34 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 73 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 35 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 9, 2016 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi ti
0 phiếu
1 câu trả lời 73 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 44 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 288 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 59 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 58 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 349 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 93 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 77 lượt xem
đã hỏi 30 Tháng 7, 2015 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi thanh
...