Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,746 câu hỏi

3,890 câu trả lời

2,805 bình luận

3,252 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Hỏi-Đáp ngữ pháp - Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 50 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 7 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi Trần Linh (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 97 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 165 lượt xem
+1 phiếu
0 câu trả lời 76 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 42 lượt xem
đã hỏi 4 Tháng 11, 2016 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi xgame2006 (170 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 35 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 79 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 36 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 9, 2016 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi ti
0 phiếu
1 câu trả lời 74 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 44 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 344 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 61 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 60 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 370 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 93 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 78 lượt xem
đã hỏi 30 Tháng 7, 2015 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi thanh
...