Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,260 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Hỏi-Đáp ngữ pháp - Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 62 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 7, 2017 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi Trần Linh (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 108 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 186 lượt xem
+1 phiếu
0 câu trả lời 86 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 48 lượt xem
đã hỏi 4 Tháng 11, 2016 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi xgame2006 (170 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 38 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 90 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 43 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 9, 2016 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi ti
0 phiếu
1 câu trả lời 81 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 48 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 502 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 74 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 66 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 432 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 97 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 82 lượt xem
đã hỏi 30 Tháng 7, 2015 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi thanh
...