Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,748 câu hỏi

3,892 câu trả lời

2,814 bình luận

3,253 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư - Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 112 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 106 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 122 lượt xem
đã hỏi 13 Tháng 8 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi Lớp học tiếng Nhật
0 phiếu
0 câu trả lời 78 lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 7 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi xuka (160 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 64 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 85 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 98 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 241 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 115 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 71 lượt xem
–1 phiếu
0 câu trả lời 119 lượt xem
đã hỏi 15 Tháng 12, 2015 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi thanh
0 phiếu
1 câu trả lời 217 lượt xem
...