Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,745 câu hỏi

3,890 câu trả lời

2,805 bình luận

3,249 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư - Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 72 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 79 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 67 lượt xem
đã hỏi 13 Tháng 8 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi Lớp học tiếng Nhật
0 phiếu
0 câu trả lời 67 lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 7 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi xuka (160 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 58 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 82 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 92 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 214 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 111 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 69 lượt xem
–1 phiếu
0 câu trả lời 119 lượt xem
đã hỏi 15 Tháng 12, 2015 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi thanh
0 phiếu
1 câu trả lời 215 lượt xem
...