Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,758 câu hỏi

3,901 câu trả lời

2,816 bình luận

3,271 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Du học Nhật - Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 489 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 231 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 80 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 328 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 12, 2015 trong Du học Nhật bởi tttphuong
0 phiếu
0 câu trả lời 593 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 95 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 189 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 217 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 8, 2014 trong Du học Nhật bởi yenhkv (480 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 299 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,055 lượt xem
+1 phiếu
0 câu trả lời 835 lượt xem
đã hỏi 5 Tháng 12, 2012 trong Du học Nhật bởi Candle Scent (150 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 694 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 597 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 279 lượt xem
đã hỏi 18 Tháng 6, 2012 trong Du học Nhật bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 246 lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 3, 2012 trong Du học Nhật bởi Seto San (890 điểm)
...