Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,892 câu trả lời

2,814 bình luận

3,256 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Du học Nhật - Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 460 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 218 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 71 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 285 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 12, 2015 trong Du học Nhật bởi tttphuong
0 phiếu
0 câu trả lời 559 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 87 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 180 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 207 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 8, 2014 trong Du học Nhật bởi yenhkv (480 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 290 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,007 lượt xem
+1 phiếu
0 câu trả lời 827 lượt xem
đã hỏi 5 Tháng 12, 2012 trong Du học Nhật bởi Candle Scent (150 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 688 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 563 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 274 lượt xem
đã hỏi 18 Tháng 6, 2012 trong Du học Nhật bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 240 lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 3, 2012 trong Du học Nhật bởi Seto San (890 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 192 lượt xem
đã hỏi 14 Tháng 2, 2012 trong Du học Nhật bởi Seto San (890 điểm)
...