Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,621 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Làm việc ở Nhật - Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 97 lượt xem
đã hỏi 22 Tháng 8, 2016 trong Làm việc ở Nhật bởi Ve210
0 phiếu
0 câu trả lời 73 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 149 lượt xem
đã hỏi 31 Tháng 7, 2015 trong Làm việc ở Nhật bởi Thao
0 phiếu
1 câu trả lời 195 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 95 lượt xem
đã hỏi 12 Tháng 3, 2015 trong Làm việc ở Nhật bởi Minh Trang
0 phiếu
1 câu trả lời 187 lượt xem
đã hỏi 6 Tháng 1, 2015 trong Làm việc ở Nhật bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 2,325 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 945 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 4, 2013 trong Làm việc ở Nhật bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 199 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 8, 2012 trong Làm việc ở Nhật bởi sonnguyentrung (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 298 lượt xem
+3 phiếu
3 câu trả lời 751 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,151 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 178 lượt xem
đã hỏi 26 Tháng 8, 2011 trong Làm việc ở Nhật bởi nhatkid (160 điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 680 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 312 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 181 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 908 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 485 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi or các tag phổ biến.
...