Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,758 câu hỏi

3,901 câu trả lời

2,816 bình luận

3,271 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Làm việc ở Nhật - Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 68 lượt xem
đã hỏi 22 Tháng 8, 2016 trong Làm việc ở Nhật bởi Ve210
0 phiếu
0 câu trả lời 68 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 147 lượt xem
đã hỏi 31 Tháng 7, 2015 trong Làm việc ở Nhật bởi Thao
0 phiếu
1 câu trả lời 175 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 94 lượt xem
đã hỏi 12 Tháng 3, 2015 trong Làm việc ở Nhật bởi Minh Trang
0 phiếu
1 câu trả lời 184 lượt xem
đã hỏi 6 Tháng 1, 2015 trong Làm việc ở Nhật bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 2,301 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 900 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 4, 2013 trong Làm việc ở Nhật bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 197 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 8, 2012 trong Làm việc ở Nhật bởi sonnguyentrung (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 296 lượt xem
+3 phiếu
3 câu trả lời 748 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,150 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 177 lượt xem
đã hỏi 26 Tháng 8, 2011 trong Làm việc ở Nhật bởi nhatkid (160 điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 674 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 311 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 178 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 886 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 473 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi or các tag phổ biến.
...