Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,892 câu trả lời

2,814 bình luận

3,256 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Làm việc ở Nhật - Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 61 lượt xem
đã hỏi 22 Tháng 8, 2016 trong Làm việc ở Nhật bởi Ve210
0 phiếu
0 câu trả lời 64 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 141 lượt xem
đã hỏi 31 Tháng 7, 2015 trong Làm việc ở Nhật bởi Thao
0 phiếu
1 câu trả lời 163 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 90 lượt xem
đã hỏi 12 Tháng 3, 2015 trong Làm việc ở Nhật bởi Minh Trang
0 phiếu
1 câu trả lời 181 lượt xem
đã hỏi 6 Tháng 1, 2015 trong Làm việc ở Nhật bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 2,289 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 869 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 4, 2013 trong Làm việc ở Nhật bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 194 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 8, 2012 trong Làm việc ở Nhật bởi sonnguyentrung (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 290 lượt xem
+3 phiếu
3 câu trả lời 733 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,143 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 173 lượt xem
đã hỏi 26 Tháng 8, 2011 trong Làm việc ở Nhật bởi nhatkid (160 điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 663 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 304 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 173 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 876 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 465 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi or các tag phổ biến.
...