Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,746 câu hỏi

3,890 câu trả lời

2,805 bình luận

3,252 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Ở đâu ...? - Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 244 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 356 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 135 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 240 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 55 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 60 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 9, 2016 trong Ở đâu ...? bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 233 lượt xem
đã hỏi 26 Tháng 6, 2016 trong Ở đâu ...? bởi trungkiena1202 (120 điểm)
–1 phiếu
1 câu trả lời 194 lượt xem
+1 phiếu
11 câu trả lời 1,848 lượt xem
đã hỏi 26 Tháng 10, 2015 trong Ở đâu ...? bởi phihongdo1010 (130 điểm)
0 phiếu
5 câu trả lời 1,072 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 9, 2015 trong Ở đâu ...? bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 105 lượt xem
đã hỏi 2 Tháng 3, 2015 trong Ở đâu ...? bởi thoathoa
0 phiếu
1 câu trả lời 168 lượt xem
+1 phiếu
6 câu trả lời 12,613 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 12, 2014 trong Ở đâu ...? bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 114 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 102 lượt xem
đã hỏi 24 Tháng 8, 2014 trong Ở đâu ...? bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 118 lượt xem
đã hỏi 23 Tháng 8, 2014 trong Ở đâu ...? bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 635 lượt xem
0 phiếu
9 câu trả lời 22,797 lượt xem
...