Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,766 câu hỏi

3,908 câu trả lời

2,818 bình luận

3,278 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Ở đâu ...? - Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
2 câu trả lời 119 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 383 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 578 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 164 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 5, 2017 trong Ở đâu ...? bởi Yuki
0 phiếu
1 câu trả lời 297 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 66 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 65 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 9, 2016 trong Ở đâu ...? bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 285 lượt xem
đã hỏi 26 Tháng 6, 2016 trong Ở đâu ...? bởi trungkiena1202 (120 điểm)
–1 phiếu
1 câu trả lời 208 lượt xem
+1 phiếu
11 câu trả lời 2,307 lượt xem
đã hỏi 26 Tháng 10, 2015 trong Ở đâu ...? bởi phihongdo1010 (130 điểm)
0 phiếu
5 câu trả lời 1,227 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 9, 2015 trong Ở đâu ...? bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 113 lượt xem
đã hỏi 2 Tháng 3, 2015 trong Ở đâu ...? bởi thoathoa
0 phiếu
1 câu trả lời 193 lượt xem
+1 phiếu
6 câu trả lời 14,415 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 12, 2014 trong Ở đâu ...? bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 121 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 105 lượt xem
đã hỏi 24 Tháng 8, 2014 trong Ở đâu ...? bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 123 lượt xem
đã hỏi 23 Tháng 8, 2014 trong Ở đâu ...? bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 707 lượt xem
...