Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,258 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Ở đâu ...? - Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 342 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 440 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 146 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 5, 2017 trong Ở đâu ...? bởi Yuki
0 phiếu
1 câu trả lời 265 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 63 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 63 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 9, 2016 trong Ở đâu ...? bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 260 lượt xem
đã hỏi 26 Tháng 6, 2016 trong Ở đâu ...? bởi trungkiena1202 (120 điểm)
–1 phiếu
1 câu trả lời 202 lượt xem
+1 phiếu
11 câu trả lời 2,063 lượt xem
đã hỏi 26 Tháng 10, 2015 trong Ở đâu ...? bởi phihongdo1010 (130 điểm)
0 phiếu
5 câu trả lời 1,132 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 9, 2015 trong Ở đâu ...? bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 109 lượt xem
đã hỏi 2 Tháng 3, 2015 trong Ở đâu ...? bởi thoathoa
0 phiếu
1 câu trả lời 182 lượt xem
+1 phiếu
6 câu trả lời 13,433 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 12, 2014 trong Ở đâu ...? bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 115 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 104 lượt xem
đã hỏi 24 Tháng 8, 2014 trong Ở đâu ...? bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 119 lượt xem
đã hỏi 23 Tháng 8, 2014 trong Ở đâu ...? bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 675 lượt xem
0 phiếu
9 câu trả lời 24,031 lượt xem
...