Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,736 câu hỏi

3,885 câu trả lời

2,803 bình luận

3,233 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,510)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 17 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 10 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 25 lượt xem
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi Lớp học tiếng Nhật
0 phiếu
0 câu trả lời 29 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 21 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 55 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 34 lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 7 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi xuka (160 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 44 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 41 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 7 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 35 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 7 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi Trần Linh (120 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 39 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 312 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 92 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 218 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 156 lượt xem
...