Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,260 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 18 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 68 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 171 lượt xem
đã hỏi 14 Tháng 12, 2017 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 114 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 424 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 357 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 141 lượt xem
đã hỏi 28 Tháng 9, 2017 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi Ve210
0 phiếu
1 câu trả lời 157 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 55 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 179 lượt xem
đã hỏi 13 Tháng 9, 2017 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 257 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 9, 2017 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 153 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 113 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 75 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 132 lượt xem
đã hỏi 13 Tháng 8, 2017 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi Lớp học tiếng Nhật
0 phiếu
0 câu trả lời 96 lượt xem
...