Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,745 câu hỏi

3,890 câu trả lời

2,805 bình luận

3,249 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 100 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 72 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 46 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 29 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 74 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 162 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 9 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 79 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 52 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 67 lượt xem
đã hỏi 13 Tháng 8 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi Lớp học tiếng Nhật
0 phiếu
0 câu trả lời 73 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 37 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 238 lượt xem
...