Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,257 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Làm thế nào để...? - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
2 câu trả lời 6,545 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 86 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 6, 2017 trong Làm thế nào để...? bởi plat (160 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 61 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 89 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 172 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 176 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 952 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 99 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 523 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,188 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 133 lượt xem
đã trả lời 12 Tháng 7, 2013 trong Làm thế nào để...? bởi Wind Field (1,550 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 205 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 812 lượt xem
đã hỏi 23 Tháng 3, 2013 trong Làm thế nào để...? bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 4,653 lượt xem
+2 phiếu
1 câu trả lời 202 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,314 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...