Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,817 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,625 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Làm thế nào để...? - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 20 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 39 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 438 lượt xem
đã hỏi 28 Tháng 2 trong Làm thế nào để...? bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 7,605 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 90 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 6, 2017 trong Làm thế nào để...? bởi plat (160 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 74 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 94 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 190 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 184 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 1,024 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 111 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 535 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,267 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 139 lượt xem
đã trả lời 12 Tháng 7, 2013 trong Làm thế nào để...? bởi Wind Field (1,550 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 223 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 837 lượt xem
đã hỏi 23 Tháng 3, 2013 trong Làm thế nào để...? bởi Khách
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...