Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,619 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

... là gì, là ai? - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 19 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 19 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 24 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 376 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 73 lượt xem
đã hỏi 2 Tháng 12, 2015 trong ... là gì, là ai? bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 166 lượt xem
đã trả lời 22 Tháng 6, 2013 trong ... là gì, là ai? bởi phew (19,690 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 270 lượt xem
đã trả lời 20 Tháng 2, 2013 trong ... là gì, là ai? bởi takeshi (5,950 điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 752 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 169 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 2,157 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 349 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 628 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 180 lượt xem
đã trả lời 25 Tháng 6, 2011 trong ... là gì, là ai? bởi yuchj (8,390 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 1,042 lượt xem
đã trả lời 29 Tháng 5, 2011 trong ... là gì, là ai? bởi macjanh (11,500 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 162 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 397 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 230 lượt xem
đã trả lời 12 Tháng 5, 2011 trong ... là gì, là ai? bởi federik (1,920 điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...