Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,257 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

... là gì, là ai? - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 325 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 69 lượt xem
đã hỏi 2 Tháng 12, 2015 trong ... là gì, là ai? bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 159 lượt xem
đã trả lời 22 Tháng 6, 2013 trong ... là gì, là ai? bởi phew (19,690 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 261 lượt xem
đã trả lời 20 Tháng 2, 2013 trong ... là gì, là ai? bởi takeshi (5,950 điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 724 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 161 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 2,132 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 342 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 612 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 170 lượt xem
đã trả lời 25 Tháng 6, 2011 trong ... là gì, là ai? bởi yuchj (8,390 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 842 lượt xem
đã trả lời 29 Tháng 5, 2011 trong ... là gì, là ai? bởi macjanh (11,500 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 154 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 345 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 218 lượt xem
đã trả lời 12 Tháng 5, 2011 trong ... là gì, là ai? bởi federik (1,920 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 175 lượt xem
đã trả lời 10 Tháng 5, 2011 trong ... là gì, là ai? bởi azarashi (3,000 điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 774 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 347 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 132 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...