Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,257 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Văn hóa, lễ hội - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 158 lượt xem
đã trả lời 20 Tháng 3, 2015 trong Văn hóa, lễ hội bởi sakura_hana (3,840 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 143 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 257 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 220 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 395 lượt xem
đã hỏi 6 Tháng 1, 2013 trong Văn hóa, lễ hội bởi takeshi (5,950 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 185 lượt xem
+1 phiếu
0 câu trả lời 662 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 430 lượt xem
+1 phiếu
0 câu trả lời 372 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 153 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 5, 2011 trong Văn hóa, lễ hội bởi nhjp91 (1,110 điểm)
+2 phiếu
1 câu trả lời 214 lượt xem
+4 phiếu
1 câu trả lời 4,738 lượt xem
+1 phiếu
2 câu trả lời 141 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 150 lượt xem
đã hỏi 12 Tháng 5, 2011 trong Văn hóa, lễ hội bởi macjanh (11,500 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 158 lượt xem
đã hỏi 12 Tháng 5, 2011 trong Văn hóa, lễ hội bởi macjanh (11,500 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 351 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 464 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...