Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,817 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,625 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Văn hóa, lễ hội - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 178 lượt xem
đã trả lời 20 Tháng 3, 2015 trong Văn hóa, lễ hội bởi sakura_hana (3,840 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 151 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 270 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 232 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 489 lượt xem
đã hỏi 6 Tháng 1, 2013 trong Văn hóa, lễ hội bởi takeshi (5,950 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 194 lượt xem
+1 phiếu
0 câu trả lời 682 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 450 lượt xem
+1 phiếu
0 câu trả lời 384 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 162 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 5, 2011 trong Văn hóa, lễ hội bởi nhjp91 (1,110 điểm)
+2 phiếu
1 câu trả lời 229 lượt xem
+4 phiếu
1 câu trả lời 5,278 lượt xem
+1 phiếu
2 câu trả lời 151 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 162 lượt xem
đã hỏi 12 Tháng 5, 2011 trong Văn hóa, lễ hội bởi macjanh (11,500 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 175 lượt xem
đã hỏi 12 Tháng 5, 2011 trong Văn hóa, lễ hội bởi macjanh (11,500 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 367 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 490 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...