Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,257 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Thủ tục giấy tờ - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
2 câu trả lời 109 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 740 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 106 lượt xem
đã trả lời 9 Tháng 1, 2015 trong Thủ tục giấy tờ bởi Sakura Chan (36,430 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 105 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 129 lượt xem
đã trả lời 26 Tháng 9, 2014 trong Thủ tục giấy tờ bởi mask
0 phiếu
0 câu trả lời 128 lượt xem
đã hỏi 16 Tháng 4, 2014 trong Thủ tục giấy tờ bởi Wind Field (1,550 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 1,537 lượt xem
đã hỏi 25 Tháng 12, 2013 trong Thủ tục giấy tờ bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 157 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 157 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 483 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 383 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 338 lượt xem
Hãy đặt 1 câu hỏi để được trợ giúp.
...