Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,619 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Thủ tục giấy tờ - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
2 câu trả lời 118 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,132 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 113 lượt xem
đã trả lời 9 Tháng 1, 2015 trong Thủ tục giấy tờ bởi Sakura Chan (36,430 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 115 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 138 lượt xem
đã trả lời 26 Tháng 9, 2014 trong Thủ tục giấy tờ bởi mask
0 phiếu
0 câu trả lời 138 lượt xem
đã hỏi 16 Tháng 4, 2014 trong Thủ tục giấy tờ bởi Wind Field (1,550 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 1,846 lượt xem
đã hỏi 25 Tháng 12, 2013 trong Thủ tục giấy tờ bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 226 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 166 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 493 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 396 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 348 lượt xem
Hãy đặt 1 câu hỏi để được trợ giúp.
...