Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,772 câu hỏi

3,911 câu trả lời

2,819 bình luận

3,279 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Thủ tục giấy tờ - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
2 câu trả lời 115 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 937 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 110 lượt xem
đã trả lời 9 Tháng 1, 2015 trong Thủ tục giấy tờ bởi Sakura Chan (36,430 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 112 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 134 lượt xem
đã trả lời 26 Tháng 9, 2014 trong Thủ tục giấy tờ bởi mask
0 phiếu
0 câu trả lời 137 lượt xem
đã hỏi 16 Tháng 4, 2014 trong Thủ tục giấy tờ bởi Wind Field (1,550 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 1,703 lượt xem
đã hỏi 25 Tháng 12, 2013 trong Thủ tục giấy tờ bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 202 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 162 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 490 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 394 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 344 lượt xem
Hãy đặt 1 câu hỏi để được trợ giúp.
...