Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,773 câu hỏi

3,912 câu trả lời

2,821 bình luận

3,279 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Xin-Cho tài liệu học tập - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 246 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 167 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 342 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 1,041 lượt xem
đã hỏi 2 Tháng 10, 2016 trong Xin-Cho tài liệu học tập bởi vnhatduy2010 (200 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 46 lượt xem
đã hỏi 16 Tháng 5, 2016 trong Xin-Cho tài liệu học tập bởi tamtey (180 điểm)
+2 phiếu
4 câu trả lời 1,088 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 252 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 130 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 313 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 421 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 343 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 549 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...