Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,257 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Xin-Cho tài liệu học tập - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 144 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 125 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 177 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 755 lượt xem
đã hỏi 2 Tháng 10, 2016 trong Xin-Cho tài liệu học tập bởi vnhatduy2010 (200 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 42 lượt xem
đã hỏi 16 Tháng 5, 2016 trong Xin-Cho tài liệu học tập bởi tamtey (180 điểm)
+2 phiếu
4 câu trả lời 1,082 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 207 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 124 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 302 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 417 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 334 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 542 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...