Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,772 câu hỏi

3,911 câu trả lời

2,819 bình luận

3,279 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Hỏi-Đáp từ vựng - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 39 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 112 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 52 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 171 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 808 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 241 lượt xem
đã hỏi 13 Tháng 9, 2017 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 336 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 203 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 297 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 267 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 93 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 71 lượt xem
đã hỏi 18 Tháng 7, 2016 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi entrustman (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 363 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 62 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 61 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...