Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,746 câu hỏi

3,890 câu trả lời

2,805 bình luận

3,252 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Hỏi-Đáp từ vựng - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 68 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 89 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 171 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 192 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 147 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 79 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 63 lượt xem
đã hỏi 18 Tháng 7, 2016 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi entrustman (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 232 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 53 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 49 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 312 lượt xem
+1 phiếu
2 câu trả lời 5,401 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 71 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 85 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...