Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,258 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Hỏi-Đáp thành ngữ, tục ngữ - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 57 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 9, 2016 trong Hỏi-Đáp thành ngữ, tục ngữ bởi Khoi
0 phiếu
0 câu trả lời 103 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 134 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 66 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 214 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 370 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 137 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 271 lượt xem
đã trả lời 20 Tháng 11, 2012 trong Hỏi-Đáp thành ngữ, tục ngữ bởi takeshi (5,950 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 535 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 2,330 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...