Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,766 câu hỏi

3,908 câu trả lời

2,818 bình luận

3,278 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Hỏi-Đáp thành ngữ, tục ngữ - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 65 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 9, 2016 trong Hỏi-Đáp thành ngữ, tục ngữ bởi Khoi
0 phiếu
0 câu trả lời 107 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 140 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 70 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 222 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 377 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 140 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 280 lượt xem
đã trả lời 20 Tháng 11, 2012 trong Hỏi-Đáp thành ngữ, tục ngữ bởi takeshi (5,950 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 548 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 3,589 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...