Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,758 câu hỏi

3,901 câu trả lời

2,817 bình luận

3,271 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Hỏi-Đáp học thi, kinh nghiệm - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 61 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 587 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 84 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 45 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 8,227 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 596 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 98 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 101 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 247 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 440 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,020 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 472 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...