Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,892 câu trả lời

2,814 bình luận

3,256 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Hỏi-Đáp học thi, kinh nghiệm - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 51 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 281 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 78 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 41 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 8,013 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 465 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 95 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 97 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 240 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 435 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,016 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 469 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 279 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...