Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,608 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Hỏi-Đáp học thi, kinh nghiệm - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 169 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 67 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 1,170 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 85 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 45 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 8,505 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 786 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 102 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 104 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 251 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 447 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,021 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 475 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...