Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,619 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Học tiếng Nhật - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 1,303 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 386 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 134 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 72 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 180 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 136 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 75 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 243 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 1,209 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 182 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...