Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,260 thành viên

Gửi phản hồi

Các ý kiến đóng góp của bạn tới Tenkana QA:
Tên của bạn: (không bắt buộc)
Email của bạn: (không bắt buộc)
Riêng tư: E-mail của bạn sẽ không bị tiết lộ tới bên thứ ba.
Mã xác minh chống spam:
...