Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,257 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Du học Nhật - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 460 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 218 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 71 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 286 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 12, 2015 trong Du học Nhật bởi tttphuong
0 phiếu
0 câu trả lời 559 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 87 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 207 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 180 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 688 lượt xem
+1 phiếu
0 câu trả lời 827 lượt xem
đã hỏi 5 Tháng 12, 2012 trong Du học Nhật bởi Candle Scent (150 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 564 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 274 lượt xem
đã trả lời 18 Tháng 6, 2012 trong Du học Nhật bởi h.takeshi (920 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 192 lượt xem
đã trả lời 9 Tháng 5, 2012 trong Du học Nhật bởi macjanh (11,500 điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...