Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,746 câu hỏi

3,890 câu trả lời

2,805 bình luận

3,252 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Làm việc ở Nhật - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 50 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 59 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 139 lượt xem
đã hỏi 31 Tháng 7, 2015 trong Làm việc ở Nhật bởi Thao
0 phiếu
1 câu trả lời 87 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 178 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 2,265 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 845 lượt xem
đã trả lời 2 Tháng 4, 2013 trong Làm việc ở Nhật bởi Sakura Chan (36,430 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 191 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 8, 2012 trong Làm việc ở Nhật bởi sonnguyentrung (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 287 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,131 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 171 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 171 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 454 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 867 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...