Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,258 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Làm việc ở Nhật - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 61 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 64 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 141 lượt xem
đã hỏi 31 Tháng 7, 2015 trong Làm việc ở Nhật bởi Thao
0 phiếu
1 câu trả lời 90 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 181 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 2,289 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 871 lượt xem
đã trả lời 2 Tháng 4, 2013 trong Làm việc ở Nhật bởi Sakura Chan (36,430 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 194 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 8, 2012 trong Làm việc ở Nhật bởi sonnguyentrung (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 290 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,143 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 173 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 173 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 465 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 876 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...