Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,260 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Vì sao lại thế...? - Hoạt động gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 109 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,055 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 93 lượt xem
đã hỏi 10 Tháng 6, 2013 trong Vì sao lại thế...? bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 427 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 218 lượt xem
+7 phiếu
4 câu trả lời 285 lượt xem
0 phiếu
4 câu trả lời 233 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 133 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 165 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 196 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 755 lượt xem
+3 phiếu
2 câu trả lời 1,314 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 415 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 1,433 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...