Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,804 câu hỏi

3,923 câu trả lời

2,827 bình luận

3,416 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Làm thế nào để...? - Hoạt động gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 18 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 35 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 278 lượt xem
đã hỏi 28 Tháng 2 trong Làm thế nào để...? bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 7,408 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 90 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 6, 2017 trong Làm thế nào để...? bởi plat (160 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 71 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 94 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 188 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 183 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 1,016 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 111 lượt xem
+1 phiếu
2 câu trả lời 2,933 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 534 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,246 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 139 lượt xem
đã trả lời 12 Tháng 7, 2013 trong Làm thế nào để...? bởi Wind Field (1,550 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 222 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...