Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,748 câu hỏi

3,892 câu trả lời

2,814 bình luận

3,254 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Làm thế nào để...? - Hoạt động gần đây

0 phiếu
2 câu trả lời 6,325 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 82 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 56 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 88 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 171 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 170 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 933 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 95 lượt xem
+1 phiếu
2 câu trả lời 2,909 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 513 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,183 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 132 lượt xem
đã trả lời 12 Tháng 7, 2013 trong Làm thế nào để...? bởi Wind Field (1,550 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 196 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 809 lượt xem
đã bình luận 23 Tháng 3, 2013 trong Làm thế nào để...? bởi raketty (11,100 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 4,606 lượt xem
+2 phiếu
1 câu trả lời 199 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...