Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,260 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Làm thế nào để...? - Hoạt động gần đây

0 phiếu
2 câu trả lời 6,728 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 87 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 6, 2017 trong Làm thế nào để...? bởi plat (160 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 64 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 92 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 179 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 179 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 971 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 102 lượt xem
+1 phiếu
2 câu trả lời 2,926 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 526 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,197 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 134 lượt xem
đã trả lời 12 Tháng 7, 2013 trong Làm thế nào để...? bởi Wind Field (1,550 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 210 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 818 lượt xem
đã bình luận 23 Tháng 3, 2013 trong Làm thế nào để...? bởi raketty (11,100 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 4,678 lượt xem
+2 phiếu
1 câu trả lời 206 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...