Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,736 câu hỏi

3,885 câu trả lời

2,803 bình luận

3,233 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,510)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

... là gì, là ai? - Hoạt động gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 278 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 63 lượt xem
đã hỏi 2 Tháng 12, 2015 trong ... là gì, là ai? bởi Khách
0 phiếu
3 câu trả lời 2,059 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 135 lượt xem
đã trả lời 22 Tháng 6, 2013 trong ... là gì, là ai? bởi phew (19,690 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 251 lượt xem
đã trả lời 20 Tháng 2, 2013 trong ... là gì, là ai? bởi takeshi (5,950 điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 706 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 153 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 325 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 594 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 159 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 778 lượt xem
sửa nội dung 29 Tháng 5, 2011 trong ... là gì, là ai? bởi macjanh (11,510 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 144 lượt xem
sửa nội dung 19 Tháng 5, 2011 trong ... là gì, là ai? bởi macjanh (11,510 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 315 lượt xem
sửa nội dung 18 Tháng 5, 2011 trong ... là gì, là ai? bởi tenkana (9,690 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 209 lượt xem
sửa nội dung 13 Tháng 5, 2011 trong ... là gì, là ai? bởi macjanh (11,510 điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 661 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 315 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 164 lượt xem
đã trả lời 10 Tháng 5, 2011 trong ... là gì, là ai? bởi azarashi (3,000 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 144 lượt xem
sửa nội dung 9 Tháng 5, 2011 trong ... là gì, là ai? bởi macjanh (11,510 điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...