Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,748 câu hỏi

3,892 câu trả lời

2,814 bình luận

3,254 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Xin-Cho tài liệu học tập - Hoạt động gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 126 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 112 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 156 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 642 lượt xem
đã hỏi 2 Tháng 10, 2016 trong Xin-Cho tài liệu học tập bởi vnhatduy2010 (200 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 796 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 2,977 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 40 lượt xem
đã hỏi 16 Tháng 5, 2016 trong Xin-Cho tài liệu học tập bởi tamtey (180 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 188 lượt xem
+2 phiếu
4 câu trả lời 1,076 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 118 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 2,526 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 297 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 410 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...