Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,745 câu hỏi

3,890 câu trả lời

2,805 bình luận

3,249 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Xin-Cho tài liệu học tập - Hoạt động gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 46 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 94 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 122 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 566 lượt xem
đã hỏi 2 Tháng 10, 2016 trong Xin-Cho tài liệu học tập bởi vnhatduy2010 (200 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 696 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 2,943 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 37 lượt xem
đã hỏi 16 Tháng 5, 2016 trong Xin-Cho tài liệu học tập bởi tamtey (180 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 171 lượt xem
+2 phiếu
4 câu trả lời 1,062 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 116 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 2,488 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 294 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 408 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...