Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,260 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Xin-Cho tài liệu học tập - Hoạt động gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 157 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 136 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 200 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 830 lượt xem
đã hỏi 2 Tháng 10, 2016 trong Xin-Cho tài liệu học tập bởi vnhatduy2010 (200 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 833 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 3,034 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 44 lượt xem
đã hỏi 16 Tháng 5, 2016 trong Xin-Cho tài liệu học tập bởi tamtey (180 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 218 lượt xem
+2 phiếu
4 câu trả lời 1,084 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 127 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 2,569 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 306 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 418 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...