Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,736 câu hỏi

3,885 câu trả lời

2,803 bình luận

3,233 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,510)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Xin-Cho tài liệu học tập - Hoạt động gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 60 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 82 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 386 lượt xem
đã hỏi 2 Tháng 10, 2016 trong Xin-Cho tài liệu học tập bởi vnhatduy2010 (200 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 675 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 2,895 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 37 lượt xem
đã hỏi 16 Tháng 5, 2016 trong Xin-Cho tài liệu học tập bởi tamtey (180 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 150 lượt xem
+2 phiếu
4 câu trả lời 1,056 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 108 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 2,466 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 290 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 408 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...