Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,736 câu hỏi

3,885 câu trả lời

2,803 bình luận

3,233 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,510)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Nhờ giảng bài tập, đề thi - Hoạt động gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 29 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 86 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 6 trong Nhờ giảng bài tập, đề thi bởi Du Chu (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 109 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 96 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 119 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 31 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 31 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 23 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 109 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...