Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,758 câu hỏi

3,901 câu trả lời

2,817 bình luận

3,271 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Hỏi-Đáp từ vựng - Hoạt động gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 146 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 622 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 217 lượt xem
đã hỏi 13 Tháng 9, 2017 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 302 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 195 lượt xem
sửa nội dung 11 Tháng 4, 2017 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi tdthang (170 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 271 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 230 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 93 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 331 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 329 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 71 lượt xem
đã hỏi 18 Tháng 7, 2016 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi entrustman (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 62 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 60 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 362 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...