Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,258 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Hỏi-Đáp từ vựng - Hoạt động gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 81 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 309 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 148 lượt xem
đã hỏi 13 Tháng 9, 2017 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 247 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 184 lượt xem
sửa nội dung 11 Tháng 4, 2017 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi tdthang (170 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 227 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 194 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 86 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 328 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 299 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 66 lượt xem
đã hỏi 18 Tháng 7, 2016 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi entrustman (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 57 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 57 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 337 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...