Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,748 câu hỏi

3,892 câu trả lời

2,814 bình luận

3,254 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Hỏi-Đáp ngữ pháp - Hoạt động gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 55 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 7 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi Trần Linh (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 98 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,044 lượt xem
đã bình luận 5 Tháng 5 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi Đinh Văn Hợp
0 phiếu
1 câu trả lời 167 lượt xem
+1 phiếu
0 câu trả lời 78 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 44 lượt xem
đã hỏi 4 Tháng 11, 2016 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi xgame2006 (170 điểm)
+2 phiếu
1 câu trả lời 595 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 37 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 61 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 4,307 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...