Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,748 câu hỏi

3,892 câu trả lời

2,814 bình luận

3,254 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Hỏi-Đáp học thi, kinh nghiệm - Hoạt động gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 45 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 178 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 75 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 40 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 7,884 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 428 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 93 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 92 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 234 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 429 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,014 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 466 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 277 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...