Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,736 câu hỏi

3,885 câu trả lời

2,803 bình luận

3,233 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,510)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Hỏi-Đáp học thi, kinh nghiệm - Hoạt động gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 21 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 44 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 73 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 39 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 7,419 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 301 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 92 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 92 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 230 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 422 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,010 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 460 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 271 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...