Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,745 câu hỏi

3,890 câu trả lời

2,805 bình luận

3,249 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Hỏi-Đáp học thi, kinh nghiệm - Hoạt động gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 37 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 90 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 73 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 39 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 7,678 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 352 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 92 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 92 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 232 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 426 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,011 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 461 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 273 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...