Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,798 câu hỏi

3,923 câu trả lời

2,827 bình luận

3,393 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Hỏi-Đáp học thi, kinh nghiệm - Hoạt động gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 103 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 66 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 950 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 84 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 45 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 8,427 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 724 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 102 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 104 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 250 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 445 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,021 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 475 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...