Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,736 câu hỏi

3,885 câu trả lời

2,803 bình luận

3,233 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,510)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Học tiếng Nhật - Hoạt động gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 17 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 25 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 29 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 21 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 34 lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 7 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi xuka (160 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 44 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 35 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 7 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi Trần Linh (120 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 86 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 6 trong Nhờ giảng bài tập, đề thi bởi Du Chu (120 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 60 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 50 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 82 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 90 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...