Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,804 câu hỏi

3,923 câu trả lời

2,827 bình luận

3,416 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Học tiếng Nhật - Hoạt động gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 106 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 120 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 62 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 126 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 64 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 212 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 977 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 174 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 268 lượt xem
đã hỏi 13 Tháng 9, 2017 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...