Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,745 câu hỏi

3,890 câu trả lời

2,805 bình luận

3,249 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Du học Nhật - Hoạt động gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 377 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 183 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 61 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 200 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 12, 2015 trong Du học Nhật bởi tttphuong
0 phiếu
0 câu trả lời 519 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 4,194 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 80 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 196 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 660 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 174 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 683 lượt xem
+1 phiếu
0 câu trả lời 818 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...