Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,736 câu hỏi

3,885 câu trả lời

2,803 bình luận

3,233 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,510)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Du học Nhật - Hoạt động gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 218 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 102 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 55 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 177 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 12, 2015 trong Du học Nhật bởi tttphuong
0 phiếu
0 câu trả lời 485 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 4,046 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 74 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 191 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 650 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 168 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 673 lượt xem
+1 phiếu
0 câu trả lời 813 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...