Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,260 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Du học Nhật - Hoạt động gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 468 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 224 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 75 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 312 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 12, 2015 trong Du học Nhật bởi tttphuong
0 phiếu
0 câu trả lời 574 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 4,369 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 90 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 211 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 690 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 183 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 692 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...