Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,804 câu hỏi

3,923 câu trả lời

2,827 bình luận

3,416 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Du học Nhật - Hoạt động gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 509 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 239 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 87 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 341 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 12, 2015 trong Du học Nhật bởi tttphuong
0 phiếu
0 câu trả lời 647 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 4,455 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 100 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 221 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 717 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 200 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 699 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...