Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,748 câu hỏi

3,892 câu trả lời

2,814 bình luận

3,254 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Du học Nhật - Hoạt động gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 434 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 210 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 70 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 253 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 12, 2015 trong Du học Nhật bởi tttphuong
0 phiếu
0 câu trả lời 548 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 4,285 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 86 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 204 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 671 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 180 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 688 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...