Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,736 câu hỏi

3,885 câu trả lời

2,803 bình luận

3,233 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,510)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Làm việc ở Nhật - Hoạt động gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 45 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 58 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 137 lượt xem
đã hỏi 31 Tháng 7, 2015 trong Làm việc ở Nhật bởi Thao
0 phiếu
1 câu trả lời 84 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 176 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,129 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 828 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 2,232 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 190 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 8, 2012 trong Làm việc ở Nhật bởi sonnguyentrung (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 284 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 169 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 169 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 448 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 850 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...