Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,798 câu hỏi

3,923 câu trả lời

2,827 bình luận

3,393 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Làm việc ở Nhật - Hoạt động gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 86 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 71 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 148 lượt xem
đã hỏi 31 Tháng 7, 2015 trong Làm việc ở Nhật bởi Thao
0 phiếu
1 câu trả lời 95 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 187 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,151 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 931 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 2,317 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 199 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 8, 2012 trong Làm việc ở Nhật bởi sonnguyentrung (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 298 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 178 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 180 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 485 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 899 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...