Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,260 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Làm việc ở Nhật - Hoạt động gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 64 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 66 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 144 lượt xem
đã hỏi 31 Tháng 7, 2015 trong Làm việc ở Nhật bởi Thao
0 phiếu
1 câu trả lời 92 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 182 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,146 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 889 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 2,295 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 195 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 8, 2012 trong Làm việc ở Nhật bởi sonnguyentrung (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 293 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 174 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 176 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 468 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 882 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...