Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,736 câu hỏi

3,885 câu trả lời

2,803 bình luận

3,233 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,510)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Ở đâu ...? - Hoạt động gần đây

0 phiếu
9 câu trả lời 21,144 lượt xem
đã bình luận 4 ngày cách đây trong Ở đâu ...? bởi Lớp học tiếng Nhật Tân Bình
0 phiếu
12 câu trả lời 40,630 lượt xem
+1 phiếu
6 câu trả lời 11,710 lượt xem
+1 phiếu
11 câu trả lời 1,674 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 156 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 107 lượt xem
0 phiếu
5 câu trả lời 961 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 190 lượt xem
0 phiếu
5 câu trả lời 17,204 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 2,111 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 287 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 49 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 59 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 9, 2016 trong Ở đâu ...? bởi Khách
–1 phiếu
1 câu trả lời 190 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 2,694 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 617 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 101 lượt xem
đã hỏi 2 Tháng 3, 2015 trong Ở đâu ...? bởi thoathoa
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...