Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,804 câu hỏi

3,923 câu trả lời

2,827 bình luận

3,416 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Ở đâu ...? - Hoạt động gần đây

0 phiếu
9 câu trả lời 25,143 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 35 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 660 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 173 lượt xem
0 phiếu
13 câu trả lời 42,926 lượt xem
+1 phiếu
11 câu trả lời 2,444 lượt xem
+1 phiếu
6 câu trả lời 14,824 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 721 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 363 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 4,055 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 395 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 171 lượt xem
0 phiếu
5 câu trả lời 1,294 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 297 lượt xem
0 phiếu
5 câu trả lời 17,982 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...