Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,260 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Ở đâu ...? - Hoạt động gần đây

0 phiếu
13 câu trả lời 42,373 lượt xem
+1 phiếu
11 câu trả lời 2,149 lượt xem
+1 phiếu
6 câu trả lời 13,637 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 686 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 340 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 3,162 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 357 lượt xem
0 phiếu
9 câu trả lời 24,245 lượt xem
đã bình luận 13 Tháng 8, 2017 trong Ở đâu ...? bởi Lớp học tiếng Nhật Tân Bình
0 phiếu
0 câu trả lời 462 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 151 lượt xem
0 phiếu
5 câu trả lời 1,151 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 271 lượt xem
0 phiếu
5 câu trả lời 17,763 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 65 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 64 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 9, 2016 trong Ở đâu ...? bởi Khách
–1 phiếu
1 câu trả lời 204 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 3,037 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...