Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,748 câu hỏi

3,892 câu trả lời

2,814 bình luận

3,254 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Hoạt động gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 23 lượt xem
+1 phiếu
11 câu trả lời 1,921 lượt xem
+1 phiếu
6 câu trả lời 12,919 lượt xem
0 phiếu
12 câu trả lời 41,838 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,338 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 263 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 655 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 310 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 168 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 2,790 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 6,325 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 103 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 285 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 221 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 112 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 126 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi or các tag phổ biến.
...