Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,745 câu hỏi

3,890 câu trả lời

2,805 bình luận

3,249 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Hoạt động gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 100 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 162 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 72 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 46 lượt xem
0 phiếu
8 câu trả lời 9,338 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 29 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 74 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 6,023 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 79 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 67 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 130 lượt xem
0 phiếu
9 câu trả lời 22,155 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 73 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi or các tag phổ biến.
...