Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,260 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Hoạt động gần đây

0 phiếu
13 câu trả lời 42,373 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 18 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 68 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 171 lượt xem
đã hỏi 14 Tháng 12, 2017 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 114 lượt xem
+1 phiếu
11 câu trả lời 2,149 lượt xem
+1 phiếu
6 câu trả lời 13,637 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,496 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 315 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 686 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 340 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 200 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 3,162 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 6,728 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 424 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 357 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 257 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 141 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi or các tag phổ biến.
...