Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,608 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

mình ko hiểu nghĩa câu này : 生活を 朝中心に変えてください

0 phiếu
đã hỏi 5 Tháng 1, 2015 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi thanh

1 câu trả lời

0 phiếu
không biết ngữ cảnh như thế nào, nhưng có khả năng câu này khuyên người hay "ngủ ngày, cày đêm" rằng "xin hãy thay đổi sinh hoạt lấy ban ngày làm trọng".

Cố gắng khi đặt câu hỏi, nhớ thêm ngữ cảnh vào những câu mà bạn nghĩ người giải không đoán được. thì khả năng dịch chuẩn sẽ cao hơn.
đã trả lời 5 Tháng 1, 2015 bởi bigtoe (5,650 điểm)

Các câu hỏi liên quan

...