Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,773 câu hỏi

3,912 câu trả lời

2,821 bình luận

3,279 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

trần đức hậu nguyên

0 phiếu
đã hỏi 8 Tháng 10, 2014 trong Làm thế nào để...? bởi Khách

1 câu trả lời

0 phiếu
チャン ドク ホー グエン
đã trả lời 10 Tháng 10, 2014 bởi bluesapphjre (1,740 điểm)

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
0 câu trả lời 205 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 110 lượt xem
đã hỏi 26 Tháng 8, 2014 bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 908 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 7, 2011 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi hamchoi (3,350 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 240 lượt xem
đã hỏi 15 Tháng 6, 2011 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi hamchoi (3,350 điểm)
...