Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,621 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

日本料理を作って、食べるパーティーです, dịch dùm mình câu này với

0 phiếu
đã hỏi 24 Tháng 7, 2014 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi Khách

1 câu trả lời

+1 phiếu
Câu này đơn giản mà bạn: (Đây là) bữa tiệc nấu và thưởng thức các món ăn Nhật Bản.
đã trả lời 24 Tháng 7, 2014 bởi Sakura Chan (36,430 điểm)
Tại mình thấy thể Te vs định ngữ nên ko bik dịch
...