Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,616 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

給料 は 多ければ 多いほどいいです, cho mình hỏi câu này dịch sao. trog sách bt của minna có cấu trúc ば ほど. nên dịch nghĩa ra sao. thanks

0 phiếu
đã hỏi 23 Tháng 11, 2013 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi thanh

2 Câu trả lời

0 phiếu
 
Câu trả lời hay nhất
Cấu trúc này có nghĩa là: càng...càng

VD trong câu của bạn thì dịch là: Tiền lương càng nhiều càng tốt :))
đã trả lời 23 Tháng 11, 2013 bởi Sakura Chan (36,430 điểm)
0 phiếu
Đây là mẫu : Càng.....thì càng...

Mình ví dụ như 安ければ安いほど いいですー càng rẻ càng tốt
đã trả lời 10 Tháng 7, 2016 bởi maipeo
...