Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,608 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

そこに おいて おいて ください, cho mình hỏi sao sử dụng tới 2 lần chữ おいて vậy. thanks

0 phiếu
đã hỏi 12 Tháng 10, 2013 bởi thanh

1 câu trả lời

0 phiếu

Chữ おいて đầu tiên là xuất phát từ động từ 置く có nghĩa là đặt, để.

おいて thứ 2 là từ động từ おきます, giữ chức năng ngữ pháp (Đây là cấu trúc câu Vておきます)

=>Câu này có nghĩa là: Cứ đặt sẵn ở đây.

đã trả lời 12 Tháng 10, 2013 bởi Sakura Chan (36,430 điểm)
...