Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,765 câu hỏi

3,908 câu trả lời

2,818 bình luận

3,278 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

友人の名前は何ですか。

0 phiếu
チャンです。
đã hỏi 12 Tháng 9, 2012 trong ... là gì, là ai? bởi shiawase99 (120 điểm)

1 câu trả lời

0 phiếu
Day la tu BAN THAN do.
đã trả lời 8 Tháng 1, 2013 bởi Xuantinh.spkt (1,440 điểm)
...