Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,766 câu hỏi

3,908 câu trả lời

2,818 bình luận

3,278 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Câu nói trong tiệc chia tay hay tạm biệt

0 phiếu
1 người chuẩn bị nghỉ làm hay chuyển chỗ làm thì trong buổi tiệc ấy người chuẩn bị nghỉ hay chuyển chỗ làm sẽ nói câu gì ? ( cảm ơn mọi người , hay đại loại gì đó ... )
đã hỏi 9 Tháng 4, 2012 trong Hỏi-Đáp thành ngữ, tục ngữ bởi Khách

1 câu trả lời

0 phiếu
これから分かれていますが心から皆さんが栄光と健康を御祈ります。
đã trả lời 10 Tháng 4, 2012 bởi Khách
Câu này có nghĩa gì vậy ?
これから分かれていますが心から皆さんが栄光と健康を御祈ります。 → có thể là ý này: これから別れますが心から皆さんが栄光と健康を御祈ります。

Đại ý là từ bây giờ chúng ta chia tay nhưng cầu chúc sức khoẻ và thành công.
...