Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,748 câu hỏi

3,892 câu trả lời

2,814 bình luận

3,254 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

chuyển tên sang chữ katakana dùng lệnh nào?

0 phiếu
đã hỏi 20 Tháng 7 bởi Khách

Câu trả lời của bạn

Your name to display (optional):
Chính sách bảo mật: Địa chỉ Email của bạn chỉ được sử dụng để gửi những thông báo này.
Mã xác minh chống spam:
Để tránh mã xác minh này trong tương lai, xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký.

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 câu trả lời 317 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 590 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 75 lượt xem
đã hỏi 4 Tháng 3, 2015 bởi Đặng Duy Hùng
0 phiếu
1 câu trả lời 70 lượt xem
đã hỏi 4 Tháng 3, 2015 bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 674 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 1, 2015 bởi Khách
...