Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,616 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Mong các senpai giải đáp giúp em câu này ạ. Em xin cảm ơn^^

0 phiếu
この学校では、試験の成績より授業に出席することのほうが(_)される。

1。重視
2。集中
3。重要
4。重点
đã hỏi 11 Tháng 6, 2017 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi tenkanamdthuy (120 điểm)

1 câu trả lời

0 phiếu

đáp án là 1. 重視 

重要 : trọng yếu ->tính từ 

重点 : trọng diểm -> danh từ

=> không dùng được  vì có される nên chắc chắn phía trước phải là một danh động từ như 集中 hoặc 重視.

 集中 :tập trung 

 重視 :coi trọng, xem trọng 

=> đáp án của câu này là 重視. 

Nghĩa cả câu là: Ở trường này việc đi học đầy đủ được coi trọng hơn là thành tích trong thi cử ( điểm số).

đã trả lời 14 Tháng 6, 2017 bởi Nguyen My Linh (480 điểm)

Các câu hỏi liên quan

...