Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,258 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Mọi người ơi , dịch giúp em câu này với ạ: 環境庁は1975年に、公害対策基本法に基づき、住宅密集地では70デシベル、以下を目標値とする騒音基準を示したが、1985ねんには暫定値亜として75デシベル以下とする一時的な緩和を行った。

0 phiếu
đã hỏi 11 Tháng 6, 2017 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi Hành (120 điểm)
sửa nội dung 11 Tháng 6, 2017 bởi Hành

Câu trả lời của bạn

Your name to display (optional):
Chính sách bảo mật: Địa chỉ Email của bạn chỉ được sử dụng để gửi những thông báo này.
Mã xác minh chống spam:
Để tránh mã xác minh này trong tương lai, xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký.

Các câu hỏi liên quan

...