Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,772 câu hỏi

3,911 câu trả lời

2,819 bình luận

3,279 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

nếu con của bạn học dở hơn các bạn trong lớp bạn có buồn không?câu này nói bằng tiếng nhật như thế nào vậy các bạn?

0 phiếu
đã hỏi 21 Tháng 12, 2016 bởi trido

1 câu trả lời

0 phiếu
自分の子供の学習成績は他のクラスメトよりも劣ってたら、がっかりではないでしょうか。
đã trả lời 29 Tháng 12, 2016 bởi Truong Nguyen
...